Vuakem Supersoft Yogurt


Vuakem Supersoft Yogurt
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Green tea Base


Green tea Base
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Chocolate Sprint base


Chocolate Sprint base
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Vuakem supermix


Vuakem supermix
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Base Classic 50


Base Classic 50
Thương hiệu : Leagel, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Vuakem Supersoft Vanilla


Vuakem Supersoft Vanilla
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Vuakem Pistachio top


Vuakem Pistachio top
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Restaurant

Vuakem Peach


Vuakem Peach
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

WILD STRAWBERRY C


WILD STRAWBERRY C
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Mixybar Tropical Blu


Mixybar Tropical Blu
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Coffee shop

Vuakem wild strawberry top


Vuakem wild strawberry top
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Restaurant

Vuakem gold chocolate


Vuakem gold chocolate
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Taylor C116


Taylor C116
Thương hiệu : Taylor, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Taylor C122


Taylor C122
Thương hiệu : Taylor, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Taylor C716


Taylor C716
Thương hiệu : Taylor, USA , Dành cho : Ice cream shop

Taylor C708


Taylor C708
Thương hiệu : Taylor, USA , Dành cho : Ice cream shop

Taylor C717


Taylor C717
Thương hiệu : Taylor, USA , Dành cho : Restaurant

Taylor C723


Taylor C723
Thương hiệu : Taylor, USA , Dành cho : Ice cream shop

Kuvings big Mouth


Kuvings big Mouth
Thương hiệu : Kuvings, Korea , Dành cho : Ice blend

Đầu xịt kem nhỏ


Đầu xịt kem nhỏ
Thương hiệu : ISI, Austria , Dành cho : Restaurant

Máy ép Kuvings


Máy ép Kuvings
Thương hiệu : Kuvings, Korea , Dành cho : Ice blend

Zoăng cao su bình ISI


Zoăng cao su bình ISI
Thương hiệu : ISI, Austria , Dành cho : Restaurant

ISI gold Soda CO2


ISI gold Soda CO2
Thương hiệu : ISI, Italy , Dành cho : Restaurant

XL blender


XL blender
Thương hiệu : Vitamix, Italy , Dành cho : Restaurant

Độc quyền nhiều thương hiệu nổi tiếng